Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HDRM DD "HIDROMETAL" Sarajevo Igmanska 8, 71000, Sarajevo 157 Vr papir | Top deset | Značajni%
HELS HELIOS d.d. Banovići - u stečaju Radnička bb, 75290, BANOVIĆI 66 Vr papir | Top deset | Značajni%
HERA HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR KNEZA DOMAGOJA 11, 88000, MOSTAR 26 Vr papir | Top deset | Značajni%
HETM HETMOS "MOSTAR-HOTELI" d.d. Mostar Mostarskog bataljona bb, 88000, MOSTAR 33 Vr papir | Top deset | Značajni%
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
HKLN HTP KALIN DD BUGOJNO BOSANSKA 2, 70230, BUGOJNO 126 Vr papir | Top deset | Značajni%
HLKL HLADNJAČA I KLAONICA d.d. Bugojno - U LIKVIDACIJI Terzići bb, 70230, BUGOJNO 18 Vr papir | Top deset | Značajni%
HLOS LOK OSIGURANJE d.d. Sarajevo - u likvidaciji Branilaca Sarajeva 17, 71000, Sarajevo 13 Vr papir | Top deset | Značajni%
HMON HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo Trg Barcelone 6, 71000, Sarajevo 56 Vr papir | Top deset | Značajni%
HNGS HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG Provo bb, 88220, ŠIROKI BRIJEG 9 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 17 od 49