Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HRBF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000, TUZLA 10955 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRBM HERCEGOVAČKA BANKA d.d. MOSTAR U LIKVIDACIJI Biskupa Čule bb, 88000, MOSTAR 25 Vr papir | Top deset | Značajni%
HRCA Hercegovina-auto d.d. Mostar Bišće polje bb, 88000, MOSTAR 382 Vr papir | Top deset | Značajni%
HROS HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar - u likvidaciji Fra Didaka Buntića 144, 88000, MOSTAR 7 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTAD HUT "ADUNA" d.d. Bihać 5. Korpusa 3, 77000, BIHAĆ 222 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTIL HOTELI ILIDŽA D.D. HRASNIČKA CESTA 14, 71210, ILIDŽA 67 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTKM JP HT d.d. Mostar Kneza Branimira bb, 88000, MOSTAR 1063 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTTZ HOTEL "TUZLA" D.D. TUZLA ZAVNOBiH 13, 75000, TUZLA 168 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTVI HOTEL VISOKO d.d. Visoko Musala 2, 71300, VISOKO 12 Vr papir | Top deset | Značajni%
IGKC IGMAN d.d. Konjic Donje polje 42, 88400, KONJIC 40 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 18 od 49