Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FAMS FAMOS D.D. SARAJEVO PUT FAMOSA 38, 71212, HRASNICA 2989 Vr papir | Top deset | Značajni%
FBIH FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-MINISTARSTVO FINANSIJA MEHMEDA SPAHE 5, 71000, Sarajevo 0 Vr papir | Top deset | Značajni%
FDHM FDM D.D. MARŠALA TITA 237, 88000, MOSTAR 369 Vr papir | Top deset | Značajni%
FDSS BADECO ADRIA d.d. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20, 71000, Sarajevo 602 Vr papir | Top deset | Značajni%
FEBS FEB d.d. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 11, 71000, Sarajevo 47 Vr papir | Top deset | Značajni%
FIND FINVEST DRVAR D.D. DRVAR - u stečaju VUKOVARSKA 42, 80260, DRVAR 8 Vr papir | Top deset | Značajni%
FMGR FAMOS GRADNJA d.d. Sarajevo - u likvidaciji 6. April 3, 71210, ILIDŽA 30 Vr papir | Top deset | Značajni%
FOGS Alpina FOGS d.d. Sarajevo Vrbanjuša 25, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
FORG FORTUNA D.D. GRAČANICA - u stečaju ZLATNIH LJILJANA 79, 75320, GRAČANICA 717 Vr papir | Top deset | Značajni%
FORM FORUM DD SARAJEVO - u stečaju MIS IRBINA 2, 71000, Sarajevo 145 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 13 od 49