Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
11.11.2011. Obavijest o registraciji primarne emisije vrijednosnih papira "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH , dana 11.11.2011 g. izvršio registraciju navedenog emitenta, kao i registraciju emisije redovnih dionica. Broj emitovanih dionica je 121.603, nominalna vrijednost dionice je 70,00 KM , a dionice nose oznaku CTBURK4. Ukupna vrijednost registrovane emisije dionica je 8.512.210,00 KM.
28.10.2011. Upis obustave prometa vrijednosnih papira Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 28.10.2011.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake KPVGR, ISIN broja: BAKPVGR00005, emitenta JKP "VODOGRAD" dd Prozor-Rama , količine 188.213, nominalne vrijednosti dionice 12,50 KM;
  oznake UENKRK3, ISIN broja: BAUENKRK3001, emitenta ENERGETIKA DD KONJIC , količine 444.306, nominalne vrijednosti dionice 10,50 KM.
  14.10.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.10.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UGRDRK3, ISIN broja: BAUGRDRK3004, emitenta UNIGRADNJA DD SARAJEVO , količine 16.821, nominalne vrijednosti jedne dionice 170,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UGRDRK3, ISIN broja: BAUGRDRK3004, emitenta UNIGRADNJA DD SARAJEVO , količine 16.821, nominalne vrijednosti jedne dionice 214,00 KM.
  7.10.2011. Stupila na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom tržištu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem broj : 04/1-19-342/11 od 29.09.2011.godine dala je saglasnost na Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom tržištu, broj: 04-2-NO-VII- 11747 /11 od 16.09.2011. godine. Odluka je stupila na snagu danom davanja saglasnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
  7.10.2011. POZIV PROFESIONALNIM POSREDNICIMA, BANKAMA DEPOZITARIMA/SKRBNICIMA I DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA , KOJI NEMAJU DIONICE REGISTRA A KOJI MOGU BITI DIONIČARI Poštovani,
  S obzirom na činjenicu da su pojedina pravna lica-dioničari Registra prestali sa radom/ukinuta dozvola odnosno odobrenje za rad od Komisije za vrijednosne papire F BiH a da je članom 9. Statuta Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo ( „Službene novine F BiH“, br. 26/09 i 44/11) propisana obaveza da pravno lice-dioničar Registra koji prestane sa radom/ ukinuta dozvola odnosno odobrenje za rad od Komisije za vrijednosne papire F BiH, dužan je prodati dionice Registra, dostavljamo Vam poziv za dostavljanje ponuda za otkup dionica Registra .
  Predmet otkupa je 141 dionica, oznake RVPSR , u vlasništvu AUCTOR BH d.o.o. Mostar, 141 dionica, oznake RVPSR, u vlasništvu AA KAPITAL BROKERS Bihać , 141 dionica, oznake RVPSR, u vlasništvu KVANTUM SB Inc. Sarajevo, 141 dionica, oznake RVPSR , u vlasništvu MARKET BULL d.o.o. Sarajevo, 141 dionica, oznake RVPSR u vlasništvu NBC d.o.o. Sarajevo, 141 dionica, oznake RVPSR, u vlasništvu DUF „BOSINVEST“ d.o.o. Sarajevo, s tim što ukupan iznos dionica pojedinačno po pravnom licu-dioničaru zajedno sa već stečenim dionicama ne može preći iznos od 3% od ukupnog broja svih dionica Registra ( 615,69 dionica). Najniža cijena koja se može ponuditi za dionice Registra ne može biti manja od knjigovodstvene vrijednosti dionice utvrđene u predhodnom izvještajnom periodu, tj. 103,94 KM .
  Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave na web-u.
  Napominjemo da, ukoliko nepostupite prema odredbama člana 6. odnosno člana 7. Zakona o Registru kojim je propisano da pravnom licu koje ne otkupi dionice Registra, Komisija, u okviru svojih propisanih ovlaštenja, može ukinuti dozvolu za obavljanje poslova profesionalnog posrednika ili obustaviti njegove aktivnosti u prometu vrijednosnih papira.

  Za eventualna pitanja, možete se obratiti na broj telefona 033 279173.
  7.10.2011. PRIJEM U ČLANSTVO SISTEMA REGISTRA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, Odlukom broj: 04-2-12725/11 od 06.10.2011. godine, primio je u članstvo sistema Registra « Palisaen Brokersko- dilerski poslovi » d.o.o. Sarajevo za :
  - članstva u sistemu prijenosa vrijednosnih papira;
  - članstva sistema obračuna i poravnanja;
  od 07.10.2011. godine.
  5.10.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 05.10.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ZRKSRK1, ISIN broja: BAZRKSRK1000, emitenta ZRAK DD SARAJEVO , količine 990.848, nominalne vrijednosti jedne dionice 62,50KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake ZRKSRK1, ISIN broja: BAZRKSRK1000, emitenta ZRAK DD SARAJEVO , količine 990.848, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,65KM.
  oznake PBSBH, ISIN broja: BAPBSBH00002, emitenta PBS D.D. SARAJEVO , količine 36.243, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  oznake ASFSG, ISIN broja: BAASFSG00001, emitenta ASA FINANCE DD SARAJEVO , količine 60.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.
  5.10.2011. Saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/3-19-328/11 od 22.09.2011. godine data je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra br. 04-2-NO-33-451/10 od 01.02.2010. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u FBiH br. 04-2-NO-4024/10 od 13.09.2010. godine, na vremensko razdoblje od 01.10.2011. do 31.03.2012. godine.
  4.10.2011. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.10.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake AGCOR, ISIN broja: BAAGCOR00009, emitenta AGROCOOP D.D. VISOKO , količine 92.227, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.
  30.9.2011. Obavještenje o isplati glavnice i kamate stare devizne štednje O B A V J E Š T E NJ E


  Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/11), Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo , Sarajevo ( u daljem tekstu: Registar) , određen je kao platni agent za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne štednje. Poslovi platnog agenta podrazumjevaju isplatu novčanih sredstava na ime dospjele glavnice i kamate vlasniku obveznica , koje Federacija Bosne i Hercegovine emituje za izmirenje stare devizne štednje.
  Saglasno navedenoj odluci i ugovoru zaključenom sa Federalnim Ministarstvom finansija /financija , Registar je 30.09.2011.godine počeo sa isplatom glavnice i kamate na obveznice emitovane po osnovu stare devizne štednje , koje su dospjele 30.09.2011.godine, o čemu se ovim putem obavještavaju vlasnici obveznica stare devizne štednje i ostali zainterosovani.
  U toku su isplate glavnice i kamate po osnovu stare devizne štednje , koje su dospjele sa 30.09.2011.godine za 24.171 vlasnika obveznica , na bankovne račune , koji su registrovani u Registru , a za 3.059 vlasnika obveznica nije izvršena isplata , jer podaci o bankovnim računima vlasnika obveznica nisu ažurni . Na adrese 3.059 vlasnika obveznica, kojima nije izvršena isplata , Registar je dostavio pismena obavještenja sa uputom za dostavu dokumentacije za ažuriranje bankovnog računa , te se i ovim putem mole vlasnici obveznica da što hitnije postupe prema uputama Registra, kako bi i na njihove račune što prije bila izvršena isplata glavnice i kamate na obveznice po osnovu stare devizne štednje, koje su dospjele 30.09.2011.godine.
  Stranica 119 od 140