Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
7.12.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.12.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TRDVG, ISIN broja: BATRDVG00002, emitenta DD TRD VAREŠ , količine 71.074, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,10 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRDVRK1, ISIN broja: BATRDVRK1002, emitenta DD TRD VAREŠ , količine 71.074, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,10 KM.
  5.12.2011. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH dana 02.12.2011, izvršio:
 • upis u sistem registracije Registra obveznica Federacije BiH po osnovu ratne štete-druga tranša, kako slijedi:


 • oznake FBIHK2A, ISIN broja: BAFBIHK2A007, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 599.280, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.08.2011,rok dospijeća 30.06.2021., godišnja kamatna stopa 2,5%


  oznake FBIHK2B, ISIN broja: BAFBIHK2B005, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 599.404, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije 31.08.2011, rok dospijeća 30.06.2022., godišnja kamatna stopa 2,5%


  oznake FBIHK2C, ISIN broja: BAFBIHK2C003, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 599.668, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije 31.08.2011, rok dospijeća 30.06.2023., godišnja kamatna stopa 2,5%


  oznake FBIHK2D, ISIN broja: BAFBIHK2D001, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 599.865, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije 31.08.2011, rok dospijeća 30.06.2024., godišnja kamatna stopa 2,5%


  oznake FBIHK2E ISIN broja: BAFBIHK2E009, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 1.002.003, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije 31.08.2011, rok dospijeća 30.06.2025., godišnja kamatna stopa 2,5%

  28.11.2011. Opoziv obustave prometa Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 28.11.2011. godine, izvršio:
 • opoziv obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra:

 • oznake UMONRK4, ISIN broja: BAUMONRK4005, HETIG DD SARAJEVO , količine 6.278, nominalne vrijednosti jedne dionice 64,00KM.
  23.11.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.11.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake BIPVR, ISIN broja: BABIPVR00000, emitenta BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ , količine 2.461.350, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake BIPVR, ISIN broja: BABIPVR00000, emitenta BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ , količine 2.422.303, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.
  16.9.2011. Obavijest dioničarima Fabrike duhana d.d. Sarajevo Obavijest dioničarima Fabrike duhana d.d. Sarajevo

  S obzirom da je protekao rok važenja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama dioničara kompanije „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo, zaključen između Udruženje građana “ Udruženje dioničara FDS Sarajevo“ i malih dioničara obavještavamo dioničare da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo izvršio brisanje ograničenja prava raspolaganja na dionicama oznake FDSSR, a prema obavijesti Registra ranije dostavljenoj malim dioničarima.


  Uprava Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo
  14.11.2011. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije RVP Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.11.2011. godine, izvršio upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:
 • oznake FBIHT1, ISIN broja: BAFBIHT10005, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 2.500, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM , rok dospijeća 09.05.2012. godine.

 • 11.11.2011. Obavijest o registraciji primarne emisije vrijednosnih papira "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH , dana 11.11.2011 g. izvršio registraciju navedenog emitenta, kao i registraciju emisije redovnih dionica. Broj emitovanih dionica je 121.603, nominalna vrijednost dionice je 70,00 KM , a dionice nose oznaku CTBURK4. Ukupna vrijednost registrovane emisije dionica je 8.512.210,00 KM.
  28.10.2011. Upis obustave prometa vrijednosnih papira Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 28.10.2011.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake KPVGR, ISIN broja: BAKPVGR00005, emitenta JKP "VODOGRAD" dd Prozor-Rama , količine 188.213, nominalne vrijednosti dionice 12,50 KM;
  oznake UENKRK3, ISIN broja: BAUENKRK3001, emitenta ENERGETIKA DD KONJIC , količine 444.306, nominalne vrijednosti dionice 10,50 KM.
  14.10.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.10.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UGRDRK3, ISIN broja: BAUGRDRK3004, emitenta UNIGRADNJA DD SARAJEVO , količine 16.821, nominalne vrijednosti jedne dionice 170,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UGRDRK3, ISIN broja: BAUGRDRK3004, emitenta UNIGRADNJA DD SARAJEVO , količine 16.821, nominalne vrijednosti jedne dionice 214,00 KM.
  7.10.2011. Stupila na snagu Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom tržištu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem broj : 04/1-19-342/11 od 29.09.2011.godine dala je saglasnost na Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom tržištu, broj: 04-2-NO-VII- 11747 /11 od 16.09.2011. godine. Odluka je stupila na snagu danom davanja saglasnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
  Stranica 122 od 144