Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
5.10.2011. Saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/3-19-328/11 od 22.09.2011. godine data je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra br. 04-2-NO-33-451/10 od 01.02.2010. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u FBiH br. 04-2-NO-4024/10 od 13.09.2010. godine, na vremensko razdoblje od 01.10.2011. do 31.03.2012. godine.
4.10.2011. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.10.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake AGCOR, ISIN broja: BAAGCOR00009, emitenta AGROCOOP D.D. VISOKO , količine 92.227, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.
  30.9.2011. Obavještenje o isplati glavnice i kamate stare devizne štednje O B A V J E Š T E NJ E


  Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/11), Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo , Sarajevo ( u daljem tekstu: Registar) , određen je kao platni agent za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne štednje. Poslovi platnog agenta podrazumjevaju isplatu novčanih sredstava na ime dospjele glavnice i kamate vlasniku obveznica , koje Federacija Bosne i Hercegovine emituje za izmirenje stare devizne štednje.
  Saglasno navedenoj odluci i ugovoru zaključenom sa Federalnim Ministarstvom finansija /financija , Registar je 30.09.2011.godine počeo sa isplatom glavnice i kamate na obveznice emitovane po osnovu stare devizne štednje , koje su dospjele 30.09.2011.godine, o čemu se ovim putem obavještavaju vlasnici obveznica stare devizne štednje i ostali zainterosovani.
  U toku su isplate glavnice i kamate po osnovu stare devizne štednje , koje su dospjele sa 30.09.2011.godine za 24.171 vlasnika obveznica , na bankovne račune , koji su registrovani u Registru , a za 3.059 vlasnika obveznica nije izvršena isplata , jer podaci o bankovnim računima vlasnika obveznica nisu ažurni . Na adrese 3.059 vlasnika obveznica, kojima nije izvršena isplata , Registar je dostavio pismena obavještenja sa uputom za dostavu dokumentacije za ažuriranje bankovnog računa , te se i ovim putem mole vlasnici obveznica da što hitnije postupe prema uputama Registra, kako bi i na njihove račune što prije bila izvršena isplata glavnice i kamate na obveznice po osnovu stare devizne štednje, koje su dospjele 30.09.2011.godine.
  29.9.2011. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije RVP Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.09.2011. godine, Izvršio upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:
  oznake FBIHT, ISIN broja: BAFBIHT00006, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 6.500, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM.

  29.9.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.09.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake STNSRK3, ISIN broja: BASTNSRK3000, emitenta STANDARD DD SARAJEVO , količine 380.985, nominalne vrijednosti jedne dionice 42,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake SNKSR, ISIN broja: BASNKSR00001, emitenta STANDARD NEKRETNINE DD SARAJEVO , količine 380.985, nominalne vrijednosti jedne dionice 21,40 KM.
  oznake SFFSR, ISIN broja: BASFFSR00007, emitenta STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo , količine 380.985, nominalne vrijednosti jedne dionice 20,60 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake SIHTR, ISIN broja: BASIHTR00005, emitenta INSTITUT ZA HEMIJSKO INŽINJERSTVO "SODASO" HOLDING dd Tuzla , količine 14.131, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.
  26.9.2011. Upis obustave prometa Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 26.09.2011.godine, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, izvršio:
 • upis obustave prometa vrijednosnih papira :

 • oznake FBIHKC , ISIN broja: BAFBIHKC0008
  oznake FBIHKD , ISIN broja: BAFBIHKD0007
  oznake FBIHKE , ISIN broja: BAFBIHKE0006
  oznake FBIHKF , ISIN broja: BAFBIHKF0005
  oznake FBIHKH , ISIN broja: BAFBIHKH0003
  oznake FBIHKI , ISIN broja: BAFBIHKI0002
  oznake FBIHKJ , ISIN broja: BAFBIHKJ0001
  oznake FBIHKK , ISIN broja: BAFBIHKK0008
  oznake FBIHKL , ISIN broja: BAFBIHKL0007
  oznake FBIHKM , ISIN broja: BAFBIHKM0006
  oznake FBIHKN , ISIN broja: BAFBIHKN0005
  oznake FBIHKO , ISIN broja: BAFBIHKO0004
  oznake FBIHKP , ISIN broja: BAFBIHKP0003
  oznake FBIHKR , ISIN broja: BAFBIHKR0001.
  Obustava prometa traje od 27.09.2011. do 30.09.2011. godine.
  23.9.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.09.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake STVKRK4, ISIN broja: BASTVKRK4006, emitenta SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA , količine 462.366, nominalne vrijednosti jedne dionice 64,00KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake STVKRK4, ISIN broja: BASTVKRK4006, emitenta SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA , količine 462.366, nominalne vrijednosti jedne dionice 62,70KM.
  21.9.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 21.09.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ZRKSR, ISIN broja: BAZRKSR00007, emitenta ZRAK DD SARAJEVO , količine 4.954.241, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,50KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake ZRKSRK1, ISIN broja: BAZRKSRK1000, emitenta ZRAK DD SARAJEVO , količine 990.848, nominalne vrijednosti jedne dionice 62,50KM.
  16.9.2011. Obavijest o registraciji primarne emisije vrijednosnih papira "KOMPAS MEĐUGORJE d.d." Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Međugorje, Čitluk, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH , dana 15.09.2011 g. izvršio registraciju navedenog emitenta, kao i registraciju emisije redovnih dionica. Broj emitovanih dionica je 115.305, nominalna vrijednost dionice je 30,00 KM , a dionice nose oznaku KPSMR. Ukupna vrijednost registrovane emisije dionica je 3.459.150,00 KM.
  9.9.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 09.09.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake BNTMRK4, ISIN broja: BABNTMRK4003, emitenta BNT-TMiH DD NOVI TRAVNIK , količine 1.641.288, nominalne vrijednosti jedne dionice 33,40KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake oznake BNTMRK4, ISIN broja: BABNTMRK4003, emitenta BNT-TMiH DD NOVI TRAVNIK , količine 1.641.288, nominalne vrijednosti jedne dionice 32,50KM.
  Stranica 125 od 145