Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
16.6.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16.06.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ABSBG , ISIN broja: BAABSBG00006, emitenta Sparkasse Bank dd , količine 200.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.
  oznake KNZMRK2 , ISIN broja: BAKNZMRK2008, emitenta DK FAKTOR DD SARAJEVO , količine 15.374, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake ABSBRK2 , ISIN broja: BAABSBRK2006, emitenta Sparkasse Bank dd , količine 200.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  11.6.2010. Upis novih i upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.06.2010., izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:
  oznake FTOPG, ISIN broja: BAFTOPG00006, emitenta FOTO-OPTIK DD SARAJEVO, količine 1.010, nominalne vrijednosti jedne dionice 83,40 KM.
 • upis obustave prometa:
  oznake PRGZRK5, ISIN broja: BAPRGZRK5000, emitenta TD PROGRES D.D. ZENICA, količine 145.162, nominalne vrijednosti jedne dionice 28,20KM.
 • 8.6.2010. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 08.06.2010.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:
  oznake UNIMR , ISIN broja: BAUNIMR00004, emitenta UNIONMONTAŽA DD SARAJEVO, količine 109.151, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,50 KM.
 • 7.6.2010. Obavijest o registraciji primarne emisije vrijednosnih papira emitenta PTK FINKOM DD TUZLA Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta PTK FINKOM DD TUZLA, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH , dana 07.06.2010.g. izvršio registraciju navedenog emitenta, kao i registraciju emisije redovnih dionica. Broj emitovanih dionica je 5.681, nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM , a dionice nose oznaku PFNTR, Ukupna vrijednost registrovane emisije dionica je 568.100,00 KM.
  2.6.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 02.04.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake DCKNRK2 , ISIN broja: BADCKNRK2006, emitenta DC KONJIC DD KONJIC , količine 92.754, nominalne vrijednosti jedne dionice 14,20 KM.
  oznake VLDBR , ISIN broja: BAVLDBR00000, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 288.197, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.
  oznake VLDBG , ISIN broja: BAVLDBG00003, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 4.279, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake VLDBR , ISIN broja: BAVLDBR00000, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 288.197, nominalne vrijednosti jedne dionice 50,00KM.
  oznake VLDBG , ISIN broja: BAVLDBG00003, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 4.279, nominalne vrijednosti jedne dionice 50,00KM.
  oznake MRKSR , ISIN broja: BAMRKSR00005, emitenta MERKUR DD SARAJEVO , količine 65.855, nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00KM.
  1.6.2010. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.06.2010.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake KPINRK2 , ISIN broja: BAKPINRK2006 , emitenta DUF KAPITAL INVEST D.D. BIHAĆ , količine 18.443, nominalne vrijednosti jedne dionice 67,00 KM.

  5.5.2010. Zaključen Aneks Ugovora Dana 29.04.2010. godine zaključen je Aneks Ugovora o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima/hartijama od vrijednosti između Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH-Centralni Registrar hartija od vrijednosti Brčko, kojim će se podaci o emitentima, vrijednosnim papirima/hartijama od vrijednosti i vlasnicima vrijednosnih papira/hartija od vrijednosti Brčko Distrikta BiH objediniti i voditi u jedinstvenoj bazi podataka, odnosno zajedno sa podacima o emitentima, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira Federacije BiH. Pored ovih poslova Registar vrijednosnih papira u FBiH će za Komisiju za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH vršiti i poslove prijenosa vrijednosnih papira/hatrija od vrijednosti Brčko Distrikt BiH, kojima se trgovalo na SASE u skladu sa važećim Uputstvom za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.
  26.4.2010. Obavještenje o donošenju odluke o isključenju Na pismeni zahtjev člana sistema Registra „KONJUH“ d.d. za proizvodnju i promet namještaja Živinice, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo donio je Odluku o isključenju člana sistema Registra vrijednosnih papira iz članstva sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira broj:04-2-1780/10 od 20.04.2010. godine.
  15.4.2010. INFORMACIJA O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Registar vrijednosnih papira u FBiH objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“ broj 28/10 od 12.04.2010. godine) za nabavku robe i to:

  LOT 1: Nabavka opreme za cluster okruženje
  LOT 2: Nabavka domain controller servera
  LOT 3: Nabavka mrežnog uređaja
  LOT 4: Obnova software-skih licenci
  LOT 5: Nabavka kontrolnog senzora za server sobu

  Tenderska dokumentacija može se obezbijediti do 07.05.2010. svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati na adresi Registar vrijednosnih papira u FBiH, Maršala Tita 62/II Sarajevo.
  Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 12.05.2010. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 13.05.2010. godine u 10,00 sati na adresi Maršala Tita 62/II Sarajevo.
  2.4.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 02.04.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake PBSBF , ISIN broja: BAPBSBF00006, emitenta PBS D.D. SARAJEVO , količine 30.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake PBSBR, ISIN broja: BAPBSBR00001, emitenta PBS D.D. SARAJEVO , količine 30.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  Stranica 127 od 135