Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VRBP VRBASPROMET D.D. DONJI VAKUF 770. SBB 29/A, 70220, DONJI VAKUF 265 Vr papir | Top deset | Značajni%
VRBS VRBAS DD DONJI VAKUF 770. SL BBR - stambena lamela II, 70220, DONJI VAKUF 20 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNCA VRANICA d.d. Sarajevo - u stečaju Azize Šaćirbegović 8 B, 71000, Sarajevo 1498 Vr papir | Top deset | Značajni%
VCPV VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 112 Vr papir | Top deset | Značajni%
VSPK VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko Ozrakovići bb, 71300, VISOKO 359 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNRC VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk K. Tomislava 28, 88260, ČITLUK 243 Vr papir | Top deset | Značajni%
MROS Vienna osiguranje d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
VEMT VEMAL DD TEŠANJ ABDURAHMANA MEŠIĆA 1, 74260, TEŠANJ 99 Vr papir | Top deset | Značajni%
VPRM VELPROM D.D. SANSKI MOST POLJAK BB, 79260, SANSKI MOST 46 Vr papir | Top deset | Značajni%
VLMS VELMOS DD MOSTAR RODOČ BB, 88000, MOSTAR 408 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 4 od 52