OBAVIJEST


Poštovani,

U skladu sa trenutnom situacijom, a kako bi spriječili rizik mogućeg širenja zaraze od koronavirusa (COVID-19), obavještavamo vas da Registar vrijednosnih papira u FBiH od ponedjeljka, 2.11.2020.godine, do daljnjega prestaje raditi sa strankama u prostorijama Registra.
Svu dokumentaciju za izvršenje prijenosa koja nisu sa organiziranog tržišta, zahtjeva za upis/brisanje prava trećih na vrijednosnim papirima, ograničenja na vrijednosnim papirima, isplata i ažuriranja podataka, kao i do sada, možete dostavljati Registru putem pošte. Zahtjeve za izdavanje potvrda, listi dioničara, izvještaja, članstva i drugo, možete dostavljati Registru putem e-maila na adresu info@rvp.ba, putem faxa +387 33 279 151 ili putem pošte na adresu Maršala Tita 62/2, 71000 Sarajevo.
Sve informacije možete dobiti putem internet stranice www.rvp.ba,
putem emaila na adrese:

  • info@rvp.ba
  • regvpfbih@hotmail.com
  • *na obje email adrese

i putem telefona:

Kontakt telefoni-link

Hvala na razumijevanju,
Uprava Registra

VAŽNO! OBAVIJEST manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da popise sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacijskog dokumenta (CIPS osobna iskaznica ili putovnica/pasoš), potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika. Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
AAISR AL-AMIN INTERNATIONAL DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
ABSBRK2 Sparkasse Bank dd BiH Emitent | Top deset | Značajni%
ABSSR AQUA BOSNA DD SARAJEVO Emitent | Top deset | Značajni%
AGRKR AGROKRAJINA DD BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
AGRLR AGRAM d.d. Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 1 od 121

Novosti

14.5.2021

Na osnovu člana 22. Stav 4. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), Nadzorni odbor Registra daje sljedeće:

O B A V J E Š T E NJ E DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Otkazuje se XXVI Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, koja je bila zakazana za 17.05.2021. godine.
S obzirom da dioničar, koji ima 75.0378% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u Statutu predviđenom roku, nije podnio Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu XXVI redovne Skupštine Društva, na taj način su se, shodno članu 22. Statuta Društva, stekli uslovi da se XXVI redovna Skupština Društva otkaže zbog nepostojanja kvoruma, koji prema članu 27. Statuta Društva, iznosi najmanje 50 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
Nadzorni odbor „Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH“ d.d. Sarajevo, novo sazivanje Skupštine dioničara Društva objaviti će naknadno u dnevnim novinama u skladu sa zakonskim i statutarnim propisima.
Detalji

14.5.2021

Na osnovu čl. 269. i 270. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-80- 4923/21 od 12.05.2021. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

KONKURS za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo


Detalji

14.5.2021

Na osnovu čl. 269. i 270. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-80- 4923/21 od 12.05.2021. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e
KONKURS za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo
Detalji

12.5.2021

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 12.05.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
  • oznake FBIHT73, ISIN broja: BAFBIHT73003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, datum emisije 12.05.2021. godine, datum dospijeća 10.11.2021. godine.

  • 11.5.2021

    Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, dana 11.05.2021.godine, izvršio upis u sistem registracije obveznice Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu stare devizne štednje- trinaesta emisija, kako slijedi
  • oznake FBIHKV1, ISIN broja: BAFBIHKV1003, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 11.035.199, nominalne vrijednosti 1,00 KM, datum emisije 31.03.2021. godine, datum dospjeća 30.09.2021. godine, kamatne stope 2,5%.