Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DEKO TIP DEKORATIVA DD PROZOR KRALJA TOMISLAVA BB, 88440, PROZOR 352 Vr papir | Top deset | Značajni%
DHNG DUHAN d.d Gradačac 25. novembar 3, 76250, GRADAČAC 69 Vr papir | Top deset | Značajni%
DIKP DI KUPRES DD KUPRES INDUSTRIJSKA ZONA BB, 80320, KUPRES 2 Vr papir | Top deset | Značajni%
DILS DIPOS - ILIOS DD SARAJEVO BARE do broja 7, 71210, ILIDŽA 71 Vr papir | Top deset | Značajni%
DMLJ DELMINIUM DD ZIDINE BB, 80240, TOMISLAVGRAD 82 Vr papir | Top deset | Značajni%
DNSZ DIONIS d.d. Zenica - u stečaju ŠKOLSKA 10, 72000, ZENICA 211 Vr papir | Top deset | Značajni%
DOKT 10. OKTOBAR D.D. SANSKI MOST - u stečaju MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 24, 79260, SANSKI MOST 73 Vr papir | Top deset | Značajni%
DOMS DOM ŠTAMPE DD ZENICA MEHMEDALIJE TARABARA 20, 72000, ZENICA 172 Vr papir | Top deset | Značajni%
DOST DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA D.D. SARAJEVO-ILIDŽA - u stečaju DŽEMALA BIJEDIĆA 185, 71210, ILIDŽA 38 Vr papir | Top deset | Značajni%
DSEP J.P. "9. SEPTEMBAR" d.d. Srebrenik Kiseljaci bb, 75350, SREBRENIK 23 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 11 od 52