Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Temeljni kapital
LDOS LIDO-OSIGURANJE DD - u likvidaciji Hifzi Bjelavca 82, 71000, Sarajevo 35 4027000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HLOS LOK OSIGURANJE d.d. Sarajevo - u likvidaciji Branilaca Sarajeva 17, 71000, Sarajevo 13 3091000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
LSLB LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla Turalibegova br.44, Poštanski fah br.97, 75000, TUZLA 66 5171845.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MMTS MAGROS METAL d.d. Sarajevo Halilovići 6, 71000, Sarajevo 213 6895560.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MGVS MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo Vrbanja 1, 71000, Sarajevo 249 119847400.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MJVC MAJEVICA d.d. SREBRENIK Hazima Vikala bb, 75350, SREBRENIK 496 4066530.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MPKS MAPEX D.D. MAGLAJ - u stečaju Sulejmana Omerovića 159, 74250, MAGLAJ 461 4500794.10 Vr papir | Top deset | Značajni%
MDPB MEDIAPAN D.D. BUSOVAČA KAONIK BB, 72260, BUSOVAČA 539 33009990.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MRKS MERKUR d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71321, SEMIZOVAC 1181 15585380.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
METZ Metalno d.d. Zenica - u stečaju Sarajevska 364, 72000, ZENICA 143 18075233.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 10 od 21